SEL למנהלים: עם שחר פיינשטיין גבריאל

שחר פיינשטיין גבריאל, מנהל בית הספר השכונתי שפירא בת"א בשיחה עם אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה ויוצר דוקומנטרי. שיח על שותפות עם המשפחה והקהילה כדרך להובלת למידה חברתית רגשית. מדור "מנהלים SEL" פותח בשיתוף מטח, הקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים ומכון אבני ראשה.

שחר פיינשטיין גבריאל