SEL למנהלים: עם צוריאל רובינס

צוריאל רובינס, מנהל תיכון "מקיף אמי"ת" בבאר שבע בשיחה עם אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה ויוצר דוקומנטרי. שיח על הרצון והיכולת להטמיע למידה חברתית רגשית בבית ספר גדול. מדור "מנהלים SEL" פותח בשיתוף מטח, הקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים ומכון אבני ראשה.

צוריאל רובינס