SEL למנהלים: עם פרופ' יזהר אופלטקה

יזהר אופלטקה, פרופסור למנהל ולמדיניות החינוך באוניברסיטת ת"א, בשיחה עם אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה ויוצר דוקומנטרי. שיח על העולם הרגשי של מנהלי ומנהלות בתי ספר. פותח בשיתוף מטח, הקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים ומכון אבני ראשה.

פרופ' יזהר אופלטקה