SEL למנהלים: עם יובל נבו

יובל נבו, מנהל חט"ב תבל בירושלים בשיחה עם אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה ויוצר דוקומנטרי. שיח על רתימת הסדירויות בבית הספר לטובת הובלת למידה חברתית רגשית. מדור "מנהלים SEL" פותח בשיתוף מטח, הקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים ומכון אבני ראשה.

יובל נבו