SEL למנהלים: עם שיר שבת ספיר

שיר שבת ספיר, מנהלת בית הספר גלבוע, בית אלפא, בשיחה עם אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה ויוצר דוקומנטרי. שיח על בית ספר צומח המבוסס על מיומנויות SEL. פותח בשיתוף מטח, הקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים ומכון אבני ראשה.

שיר שבת ספיר