Google Classroom

המורה נטעיה שוורץ מציגה את גוגל קלאסרום, כלי שמסייע לה בארגון וניהול המשימות הלימודיות שהיא נותנת לתלמידים שלה. כך, הכל מאורגן, ברור וידוע גם לה וגם לתלמידים.

קינג סולומון, הכפר הירוק נטעיה שוורץ