Classroom Screen

המורה נופר כהן מציגה כלי יעיל וקל לשימוש עבור ניהול כיתה. הכלי פתוח ומוקרן על הלוח במהלך יום הלימודים. הוא מספק מגוון פונקציות אפקטיביות לכל מורה.

נווה במדבר, באר שבע נופר כהן