מנהלים SEL: עם גילי לייבושור

גילי לייבושור, פסיכולוגית קלינית וחברת צוות מו"פ באבני ראשה בשיחה עם אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה ויוצר דוקומנטרי. שיח על SEL: למידה חברתית רגשית, והאופן בו ניתן להטמיעה בבתי ספר. מדור "מנהלים SEL" פותח בשיתוף מטח, הקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים ומכון אבני ראשה.

גילי לייבושור