תש"ר (תובנה, שאלה, רעיון)

המורה מגי לאון מדגימה איך אפשר לקדם רפלקציה בכיתה: עושים תש"ר! דרך פשוטה וחכמה לעזור לתלמידים לחשוב!

טבנקין, בת ים מגי לאון