תצפית – לצאת ולהתבונן

התצפית היא כלי חקר שאפשר לעודד באמצעותו למידה פעילה וחווייתית. נועם בר, מורה לגאוגרפיה, מציגה כמה עקרונות שיש לשים לב אליהם כאשר מטילים על התלמידים משימת תצפית.

נועם בר