שרים ולומדים

המורה שולי שטרן מראה כיצד מלמדים בכיתה באמצעות שירה וחריזה. שולי מלמדת נושאים שונים על ידי שזירת התוכן לתוך שירים מוכרים ובכך הלמידה גם מהנה וגם מוטמעת בקלות.

יפה נוף, ראשון לציון שולי שטרן