שרה קמה?! איך קוראים מקרא?

ילדי כיתה ב' נמצאים בראשית לימוד הקריאה. ההתמודדות עם הטקסט המקראי קשה להם שבעתיים - המילים הלא מוכרות, התחביר השונה, אורכו של הטקסט... כל אלה גורמים לילדים להיות מרוכזים בשלב הפענוח במקום להתפנות להבנה של הסיפור. נויה שגיב, מורה לתנ"ך, נותנת טיפים מעשיים כיצד ניתן להקל על התלמידים את קריאת הטקסט המקראי.

נויה שגיב