שימוש בטקסט מקור באזרחות

במקצוע האזרחות נעשה שימוש בסוגים שונים של טקסט מקור: חוקים, פסקי דין, תקנות, אמנות בינלאומיות ועוד. פעמים רבות אנו מלמדים על המקור ולא את המקור, מסיבות שונות כמו מחסור בזמן או רמת אוריינות גבוהה שנדרשת לטקסטים כאלו. בסרטון מציע אביב צמח, מורה לאזרחות, דרכים להוראת טקסט מקור בכיתה.

אביב צמח