שוק מושגים

המורה יעל פלג חבה פותחת נושא לימוד חדש ונעזרת בידע קודם שכבר יש לתלמידים. השיטה מעצימה את הלומדים, מייצרת שיתופיות, תנועה והנאה.

שדות, בת חפר יעל פלג חבה