קריאת בוקר

המורה מורן ששון ותלמידיה מקדישים כל יום בבוקר זמן מיוחד לקריאת ספרים. מתחילים את הבוקר בקריאה והנאה.

ישעיהו, חולון מורן ששון