קופסאות בריחה

המורה אודליה זוהר בן-דוד מציגה שיטה חוויתית ומהנה לתרגול, למידה וסיכום של חומר לימודי.

נווה במדבר, באר שבע אודליה זוהר בן-דוד