פק"מ: פעילות קריאה מיטבית

המורה ימית עדי מציגה שיטה לתרגול ושיפור קריאה של ילדי א' בעזרת "מורים צעירים".

תל"י הרי אילת, אילת ימית עדי