פותחים חלון ומסיטים וילון

המורה מורן בן דוד מציגה דרך נפלאה לפתיחה ולסגירה שיתופית של ימי הלימודים 'מרחוק'.

תיכון איתן, ברנקו וייס, סתריה מורן בן דוד