ענן מילים

המורה יעל קראשי בן משה מציגה כלי טכנולוגי פשוט ליצירת ענן שיתופי של טקסט בכיתה.

בויאר, ירושלים יעל קראשי בן משה