ספירליות בהוראת אזרחות

תוכנית הלימודים באזרחות היא ספירלית, דבר שיש לו השלכות על אופן ההוראה. נעמה כהן ברוכי, מורה לאזרחות, מדגימה כיצד ניתן ליישם הוראה ספירלית במקצוע האזרחות.

נעמה כהן ברוכי