סיור אזרחי

סיור אזרחי הוא כל פעילות המתקיימת מחוץ לכיתת הלימוד וחומר הלימוד התיאורטי מתממש הלכה למעשה. המורה אביב צמח מסביר כיצד לעשות זאת.

אביב צמח