משולש הזהב של אזרחות

הנושאים בהם עוסקים שיעורי אזרחות משיקים פעמים רבות לנושאים אחרים, דבר שמבלבל את התלמידים. בסרטון מציע אביב צמח, מורה לאזרחות, טכניקה באמצעותה אפשר להבהיר לתלמידים מה מייחד את מקצוע האזרחות.

אביב צמח