משוב של אמ"ת (אדיב, ממוקד, תומך)

המורה לינוי דדון מציגה כיצד כבר בגיל צעיר ניתן לתת משוב באופן פשוט, אמפתי ומכיל.

יצחק נבון, הרצליה לינוי דדון