מעגלי שיח

המורה שרון ניר-ענבר מציגה כיצד ניתן לפתח אינטימיות רגשית עם תלמידי חטיבות הביניים.

כפר הנוער ויצו ניר העמק, עפולה שרון ניר-ענבר