מנהלים מעבירים את זה הלאה: ישיבות פדגוגיות חברתיות

צוריאל רובינס, מנהל תיכון אמית בב"ש מציג פרקטיקה להטמעת SEL

תיכון אמית ב"ש