מל"כ ומל"כת השיעור

המורה פזית גולן מציגה שיטה ייחודית שמאפשרת להעצים תלמידים ולדרבן אותם לקחת חלק פעיל ומשמעותי בכיתה.

טבנקין, בת ים פזית גולן