מה מתבשל?

המורה תאיר דורי לוי מציגה דרך חוויתית ללמד כישורי חיים ולהכניס מיומנויות שונות ומסוגלות עצמית לכיתה .

הדמוקרטי, יבנה תאיר דורי לוי