לוחות פעילים

המורה שגית גלמן מצאה דרך להפוך את לוחות התוכן בכיתה לפעילים ואטרקטיביים עבור התלמידים שלה.

יגאל אלון, הוד השרון שגית גלמן