כרטיסי גירוד

המורה יעל קראשי בן משה מציגה דרך להמריץ ולעודד תלמידים לקחת חלק משמעותי בשיעור.

בויאר, ירושלים יעל קראשי בן משה