כוחו של צילום בגאוגרפיה

הצילום נוכח בחיינו כל הזמן, ובעיקר בחיי התלמידים. ד"ר מיכל שוורץ, מפתחת חומרי למידה וספרי לימוד בגאוגרפיה, מציגה אפשרויות להשתמש בכוחו זה של הצילום בהוראת הגאוגרפיה.

ד"ר מיכל שוורץ