יום ללא תיק

המורה שגית גלמן מציגה דרך חוויתית לנהל יום לימודים ללא ספרים ומחברות.

יגאל אלון, הוד השרון שגית גלמן