הרחקת עדות

במקצוע האזרחות אנו נדרשים לעתים ללמד נושאים שעשויים להיות נפיצים, או להשתמש בדוגמאות שעלולות להלהיט את הרוחות. אביב צמח, מורה לאזרחות, מציע להשתמש בהרחקת עדות, ומדגים את אופן השימוש בה.

אביב צמח