הנבחרת (למידת עמיתים)

המורה מאיה אור מציגה מודל בו תלמידים הם אלו שמלמדים את חבריהם.

שמעון פרס, ראש העין מאיה אור