הכתבה בלי להתכונן

טיפ לשיפור שגיאות כתיב והשמטת אימות קריאה אצל תלמידים.

נירה לוין