הוראת צריכה ביקורתית של תקשורת

כיצד אפשר לעזור לתלמידים לצרוך תקשורת באופן ביקורתי? נעמה כהן ברוכי מסבירה.

נעמה כהן ברוכי