אלוף התפקידים

המורה מורן ששון מצאה את הדרך לגרום לתלמידים שלה לחוש שייכות ואחריות בתוך הכיתה.

ישעיהו, חולון מורן ששון