קוראים נתונים בגאוגרפיה

בלימודי הגאוגרפיה נתקלים התלמידים בסוגים שונים של נתונים המוצגים בצורה גרפית. ד"ר מיכל שוורץ, מפתחת חומרי למידה וספרי לימוד בגאוגרפיה, על הדרכים להקניית מיומנות חילוץ מידע מתוך היצג גרפי, ועל האתגר שניצב בפני המורים שמעוניינים להפוך את הנתונים הגרפיים לבעלי משמעות עבור התלמידים.

ד"ר מיכל שוורץ