מחלקים לתחומי חיים

בהיסטוריה (ובתחומי דעת נוספים) אנו נדרשים לעתים ללמד נושאים שיש בהם הרבה פרטים. שלהבת אופיר, מורה ליסטוריה וראש צוות היסטוריה במטח, על מיון פרטים היסטוריים על פי תחומי חיים.

שלהבת אופיר