כותבים מבחנים בהיסטוריה

כתיבת מבחנים ובדיקתם מעמידים לפני המורה אתגרים רבים. שלהבת אופיר, מורה להיסטוריה ובעלת דוקטורט בתחום, מציעה פתרונות לאתגרים אלו.

שלהבת אופיר