זמן משחק

המורה מאיה אילתי שכטר, מראה כיצד זמן למשחק חופשי בכיתה מייצר מרחב לטיפוח תקשורת ויחסים בינאישיים.

יצחק נבון, הרצליה מאיה אילתי שכטר