הפגה תנועתית

המורה רננה ניידמן מציגה הפעלה ספורטיבית לשילוב במהלך שיעור - גם מקרוב וגם מרחוק.

צופה שרון רננה ניידמן