הנעה לפעולה אזרחית

איך אפשר לעודד בני נוער לפעולה אזרחית? לייצר אצלם את המוטיבציה הדרושה? אביב צמח מציע רעיונות לכך.

אביב צמח