הוראת מושג מופשט

מקצוע האזרחות עוסק במושגים מופשטים כגון שלטון העם, חופש הביטוי ולאום. נעמה כהן ברוכי, מורה לאזרחות, מציעה דרך ללמד את המושגים האלו באמצעות פירוקם למרכיבים והמחשתם.

נעמה כהן ברוכי