מעגל הערכים של שוורץ

היכן אני ממקמ.ת את עצמי?

היכן אני ממקמ.ת את עצמי? לפניכם רשימה חלקית של ערכים. סמנו מהם הערכים
המובילים שלכם.ן והוסיפו נוספים משלכם.
מקמו אותם לאחר מכן במעגל הערכים. האם אתם מזהים את עצמכם כך?

  • חשבו על שני אירועים שהתרחשו במהלך הלמידה בבית הספר ביום אחד: תגובה
    לתלמיד או תלמידה, התנהלות בחדר המורים, שיחה עם הורה – מה הייתה
    המוטיבציה שלכם בכל פעם? האם הייתם משמרים אותה או פועלים אחרת?