חיבור מתמשך

איך אפשר להכיר את ילדי הכיתה ברבדים נוספים שלהם או לשמוע את דעתם והרגשתם על חוויות הלמידה והכיתה?

איך אפשר להכיר את ילדי הכיתה ברבדים נוספים שלהם או
לשמוע את דעתם והרגשתם על חוויות הלמידה והכיתה?

מדי שבוע בתחילת השיעור, בקשו מהילדים להוציא פתקית קטנה
(אפשר לתת להם מדפי המחזור בחדר המורים)
שעל גביה יכתבו כמה משפטים על נושאים שונים שתעלו מדי שבוע כמו:

  • שיעור שאני מאד נהנית בו … כי…
  • הייתי שמחה להישאר במקום בו אני יושבת/ הייתי רוצה לעבור מקום..
  • אני אוהבת לאכול בבוקר, לפני שאני מגיעה לבית הספר..
  • אני הולכת לצופים/ אני לא הולך לצופים … והפעולה האחרונה הייתה..
  • אני מאד אוהב לשחק עם… (מי/מה..)
  • הייתי רוצה ללמוד, אולי לא בכיתה, במקום אחר כמו…
  • אני מרגיש שחלק מהשיעורים מגבשים את הכיתה כמו …

את הכתיבה של הילדים אספו לקופסה, אם יש לכם, אפשר שתהיה בצורה מסוימת וקראו לעצמכם אח"כ את אשר כתבו.
כתבו לפניכם כמה רשמים מעניינים על הילדים. יהיו כמה דברים שתגלו שיסייעו לכם בחיבור אישי אל הילדים.
החיבור הקצר הכתוב שלהם יסייע בחיבור אליהם ובהיכרות עם רבדים נוספים.