מה אני רואה?

לקראת סוף שנה, פרידות ומחשבות על החופש הגדול - איך יהיה ועם מי אפגש?

בקשו מהילדים להרכיב לעצמם משקפיים 🕶️ ולהסתכל רחוק רחוק 🐰נגיד עוד חודשיים בזמן החופש הגדול.
מה הם רואים?
היכן הם נמצאים? עם מי הם נמצאים? מה הם עושים?
אפשר להוסיף הצעות ודוגמאות קטנות.
בקשו מהם להוסיף לסיפור שלהם גם מוסיקה 🎼 שהם אוהבים.
לאחר מכן, הוציאו את התלמידים אל רחבת בית הספר והעמידו אותם בשתי שורות ובקשו מהם לספר אחד לשני על המקום עליו חשבו 🏖️🚲.

חשיבה על מה יהיה בחופש מאפשרת לתלמידים להיערך לקראתו ולחשוב לקראתו באופן חיובי.