לומדים לפרגן ולעודד

פעילות משחקית בעזרתה ניתן לטפח מודעות והתנהלות חברתית בכיתה

ידוע כי קשרים חברתיים מיטיבים הם מקור חשוב לתחושת שייכות, ולתמיכה ולסיוע במצבי לחץ ומשבר. כדי לחזק את היכולות החברתיות של התלמידים בכיתה חשוב ללמד אותם ליצור קשרים חיוביים והדדיים עם בני משפחה ועם חברים.

אינטראקציות חברתיות חיוביות מבססות תשתית רגשית-קוגניטיבית בריאה ומיטיבה, שתסייע לתלמידים להסתגל טוב יותר מבחינה חברתית גם בהמשך חייהם, כבוגרים. שתיים מהמיומנויות החברתיות שחשוב לאמן כדי להשיג מטרה זו הן העידוד והפרגון.

פרגון משמעותו לשמוח בשמחתו של מישהו אחר. זו היא מיומנות  SELשיש להתאמן עליה. לדוגמה, אפשר להכריז על פינת הפרגון היומית, ומדי יום לשאול: מי רוצה לספר משהו טוב על חבר או על חברה מהכיתה? יש לאפשר לתלמידים לומר מילה טובה על חבריהם, וכדאי לדאוג שכל התלמידים בכיתה יתנסו במשימה זו.

מיומנות העידוד במצבי חיים שונים היא משימת SEL חשובה נוספת שיש להתאמן עליה.

הינה משחקון שיעזור לכך: "מה תגידו כדי לעודד אותי?"

הכינו קלפים שעליהם כתובים מצבים מחיי היום-יום של התלמידים. סדרו את הקלפים בערמה ובחרו מתנדב או מתנדבת שירימו קלף אחד ויקריאו בקול את המצב הכתוב עליו. התלמידים מוזמנים לומר לתלמיד שהרים את הקלף משפטי עידוד המתאימים למצב המתואר.

כתבו את כל המשפטים על הלוח. התלמיד שהרים את הקלף יבחר מבין כל המשפטים את המשפט הכי מעודד בעיניו, ויסביר ומדוע. התלמיד שהציע את משפט העידוד הנבחר יקבל שתי נקודות. כך ממשיכים במשחק.

בסוף המשחק, התלמידים שקיבלו את מספר הנקודות הגבוה ביותר יקבלו תג מעודד מומחה / מעודדת מומחית.

שאלות לדיון כיתתי

  • איך הרגשתם כשעודדתם חבר או חברה?
  • לדעתכם, איך אפשר לשכלל את יכולת העידוד, ולעודד טוב יותר את החברים ואת בני המשפחה?

    קלפי מצבים: (להדפסה)