תתארו לכם עולם...

חשוב לעודד את התלמידים בכיתה לשחק במשחקי דמיון, להמציא דמויות וסיפורים. לפניכם תרגיל שמסייע בכך.