תחילת שנה - על הדבש ועל העוקץ

בחיינו יש גם וגם, ואפשר ללמוד לחיות עם המר ולקוות למתוק.