רק מילה טובה- טיפוח מודעות חברתית

החזרה לשגרה טומנת הזדמנויות רבות ללימוד של ניהול עצמי מיטבי